ورود   |  English
جمعه 06 شهريور 1394
حداقل
DnnForge - NewsArticles
20

با پيگيري مديريت پشتيباني و تجهيز شوراهاي حل اختلاف استان اصفهان و مذاكرات انجام گرفته با مسئولين بيمه آسيا در اصفهان،بيمه شخص ثالث و بدنه اتومبيل هاي متعلق به كاركنان شوراهاي حل اختلاف استان به ترتيب با 10 و 20 درصد تخفيف انجام مي گيرد.كه بيمه شخص ثالث مشمول بيمه موتور سيكلت نيز مي شود.

آقاي سعيد مؤذني مدير پشتيباني و تجهيز شوراهاي حل اختلاف استان ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشته ترتيبي اتخاذ شده كه كاركنان متقاضي در شهرستانها نيز از نمايندگي شهرستان مربوطه اقدام نمايند و نيازي به حضور در مراكز استان نداشته باشند.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: